Informatie

Voor welke klassen meld je aan?

  • Voor kleuters geboren in 2021, 2020, 2019 en 2018
    Meld ook aan als je kind geboren is in 2021 en pas op 1 september 2024 (schooljaar 2024-2025) naar school gaat!
  • Voor alle klassen van de lagere school.

Opgelet: kleuters die in het schooljaar 2022-2023 in de 3de kleuterklas in Giko-Kaart 't Veldhoppertje zitten, moeten zich niet digitaal aanmelden voor het 1ste leerjaar in Gilo de Kaart. Voor deze kinderen wordt er automatisch een plaats vrijgehouden in het 1ste leerjaar in Gilo de Kaart.

Opgelet: Omwille van het specifieke pedagogisch project van Steinerschool De Wingerd kunnen leerlingen van geboortejaar 2017 voor het schooljaar 2023-2024 zich aanmelden voor de kleuterschool en het eerste leerjaar. Gelieve voor leerlingen van geboortejaar 2017 zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de school via kennismaking@steinerschooldewingerd.be.

Voor wie meld je aan?

  • Broers en zussen van kinderen die schoollopen in de school van je keuze.
  • Kinderen van personeelsleden werkzaam in de school van keuze.
  • Nieuwe kleuters en leerlingen.

 

Hoe worden de vrije plaatsen toegewezen?

Broers en zussen van kinderen die schoollopen op de school van keuze en kinderen van personeelsleden hebben voorrang.

Een plaats wordt toegewezen als volgt:

  1. Schoolkeuze.
  2. Wandelafstand van het adres waar het kind is ingeschreven in het rijksregister (domicilieadres) tot het officiële adres van de school.
  3. Lottrekking (bij gelijke afstand).

Ten laatste op vrijdag 21 april 2023 ontvang je je ticket voor inschrijving.

 

Hoe schrijf je je kind in?

Na het toekennen van je ticket voor inschrijving neemt de school contact met je op om een afspraak te maken voor de inschrijving van je kind.
Deze inschrijving zal plaatsvinden tussen 24 april en 15 mei 2023.