Informatie

Voor welke klassen meld je aan?

  • Voor kleuters geboren in 2018, 2017, 2016 en 2015.
    Meld ook aan als je kind geboren is in 2018 en pas op 1 september 2021 (schooljaar 2021-2022) naar school gaat!
  • Voor alle klassen van de lagere school.

Voor wie meld je aan?

  • Broers en zussen van kinderen die schoollopen in de school van je keuze.
  • Kinderen van personeelsleden werkzaam in de school van keuze.
  • Nieuwe kleuters en leerlingen.

Hoe worden de vrije plaatsen toegewezen?

Broers en zussen van kinderen die schoollopen op de school van keuze en kinderen van personeelsleden hebben voorrang.

Een plaats wordt toegewezen als volgt:

  1. Schoolkeuze.
  2. Wandelafstand van het adres waar het kind is ingeschreven in het rijksregister (domicilieadres) tot het officiële adres van de school.
  3. Lottrekking (bij gelijke afstand).

Ten laatste op maandag 30 april 2020 ontvang je je ticket voor inschrijving.

Hoe schrijf je je kind in?

Na het toekenen van je ticket voor inschrijving neemt de school contact met je op om een afspraak te maken voor de inschrijving van je kind.
Deze inschrijving zal plaatsvinden tussen 4 en 26 mei 2020.