Vrije plaatsen

Welke vrije plaatsen zijn er in de scholen?

De vrije plaatsen worden bekendgemaakt vóór de start van de aanmeldingsperiode.

Wat is een indicatorleerling?

Omdat elke school een afspiegeling is van de buurt waarin ze ligt, reserveren ze plaatsen voor indicatorleerlingen.

Een indicatorleerling komt uit een gezin :

  • waarvan de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft of
  • waaraan in het schooljaar 2018-2019 of 2019-2020 een schooltoelage toegekend werd.

ind = indicatorleerling / nind = niet-indicatorleerling

Beschikbare plaatsen

School Geboortejaar 2018
ind / nind
Geboortejaar 2017
ind / nind
Geboortejaar 2016
ind / nind
Geboortejaar 2015
ind / nind
Leerjaar 1
ind / nind
Leerjaar 2
ind / nind
Leerjaar 3
ind / nind
Leerjaar 4
ind / nind
Leerjaar 5
ind / nind
Leerjaar 6
ind / nind
GO! Freinetschool Toverbos 11 / 11 0 / 0 0 0 0 / 1 4 0 1 2 9
Gibo-Driehoek 9 / 41 7 / 13 18 19 0 / 14 11 0 3 0 6
Gibo-Heide 8 / 32 7 / 5 16 7 0 / 27 7 22 14 16 19
Gibo-Mariaburg 9 / 41 2 / 0 2 2 0 / 1 3 2 3 1 4
Giko Kaart 9 / 41 2 / 8 13 3 - / - - / - - / - - / - - / - - / -
Gilo de Kaart - / - - / - - / - - / - 0 / 0 5 4 0 10 13
Openluchtschool Sint -Ludgardis 19 / 81 0 / 0 0 0 0 / 0 2 3 5 14 12